Alumni

Graduating Class of 2017

 • Sandra Chang - Fall '13 Class || LinkedIn
 • Jenny Liang - Fall '13 Class || LinkedIn
 • Michelle Shieh - Fall '13 Class || LinkedIn
 • Angie Shu - Fall '13 Class || LinkedIn
 • Susie (Qinru) Chen - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Jane (Siyoung) Chyun - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Carol (Jie) Fu - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Wendy He - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Josefine Jiang - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Ida (Mingyang( Chrn - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Christina Ho - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Aishvarya Jain - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Zoe (Hsia-Jou) Kao - Fall '14 Class
 • Hannah Park - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Kathy (Binbin) Wu - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Michelle Lim - Spring '15 Class || LinkedIn
 • Alaya (Alayetha) Oewen - Spring '15 Class || LinkedIn
 • Yiting Shan - Spring '15 Class || LinkedIn
 • Claire Wang - Spring '15 Class || LinkedIn
 • Ryan Chen - Fall '15 Class
 • Anny (Lixuan) Liu - Fall '15 Class || LinkedIn
 • Jean (Yoojean) Park - Fall '15 Class || LinkedIn
 • Toral Patel- Fall '15 Class || LinkedIn
 • Cindy Qi - Fall '15 Class || LinkedIn

Graduating Class of 2016

 • Melissa Yau - Fall '12 Class || LinkedIn
 • Anqi Lu - Fall '12 Class || LinkedIn
 • Danielle Wong - Fall '13 Class || LinkedIn
 • Ying Yang - Spring '13 Class || LinkedIn
 • Lina Wang - Spring '13 Class || LinkedIn
 • Yida Wang - Spring '13 Class || LinkedIn
 • Susanna Dong - Spring '13 Class
 • Michelle Liu - Spring '13 Class || LinkedIn
 • Kening Li - Spring '13 Class || LinkedIn
 • Ruosi Wang - Fall '14 Class || LinkedIn
 • Rose Gao - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Tsedaye Kifle - Spring '14 Class || LinkedIn
 • Serena Zhang - Spring '15 Class || LinkedIn
 • Shirley Liu - Spring '15 Class || LinkedIn

Graduating Class of 2015

 • Ariel (Lei-Chi) Huang - Fall '11 Class
 • Katherine Wong - Fall '11 Class
 • Carmiel Dizon - Spring '12 Class
 • Pooja Eppanapally - Spring '12 Class
 • Sabrina Lau - Spring '12 Class
 • Amy (Ruoqi) Xu - Spring '12 Class
 • Amy Lu - Fall '12 Class
 • Lyra Wang - Fall '12 Class
 • Whitney (Simin) Zhou - Fall '12 Class
 • Arunima Penmetsa - Spring '13 Class
 • Zixi Zhang - Spring '13 Class
 • Gloria (Zhao) Gao - Fall '13 Class
 • Na Young Park - Fall '13 Class
 • Junelle Tumambing - Fall '13 Class
 • Emily Young - Fall '13 Class

Graduating Class of 2014

 • Jenny (Jennifer) Hong - Fall '10 Class
 • Nisha Parikh - Fall '10 Class
 • Yichen Yang - Fall '10 Class
 • Jen (Jiaqi) Zhao - Fall '10 Class
 • Shirley Lu - Spring '11 Class
 • Caroline (Kay Hwa) Tan - Spring '11 Class
 • Irene (Shulin) Wang - Spring '11 Class
 • Bekah (Aili) Zhao - Spring '11 Class
 • Kathy Zhao - Spring '11 Class
 • Kay (Jeein) Kim - Fall '11 Class
 • Jomirca Martinez - Fall '11 Class
 • Alyssa Sekler - Fall '11 Class
 • Erin (Mingzi) Wang - Fall '11 Class
 • Doris Hu - Spring '12 Class
 • Siri (Siyue) Zhan - Spring '12 Class
 • Portia (Po-Shuen) Chan - Fall '12 Class
 • Jackie (Jacqueline) Mai - Fall '12 Class
 • Shirley Yu - Fall '12 Class

Graduating Class of 2013

 • Gloria Hong - Fall '09 Class
 • Min Jung Joo - Fall '09 Class
 • Mary Tang - Fall '09 Class
 • Yuxi Liu - Spring '10 Class
 • Cher (Fanxue) Meng - Spring '10 Class
 • Rithu Raman - Spring '10 Class
 • Christine Shiao - Spring '10 Class
 • Jane Zhu - Spring '10 Class
 • Mengchu Zhu - Fall '10 Class
 • Sandy (Yu-Hsuan) Yang - Spring '11 Class
 • Leah (Xiaomunan) Zhang - Spring '11 Class

Graduating Class of 2012

 • Paige Birnbaum - Spring '09 Class
 • Mary Kim - Spring '09 Class
 • Susan Kim - Spring '09 Class
 • Yawei Li - Spring '09 Class
 • Michelle Nacario - Spring '09 Class
 • Carrin Hamlin - Fall '09 Class
 • Rebecca Sung - Fall '09 Class

Graduating Class of 2011

 • Tiffany Lin - Fall '07 Class
 • Cicily Ra - Fall '07 Class
 • Joanna Demko - Spring '08 Class
 • Riddhima Hinduja - Spring '08 Class
 • Seo Yeong Hwang - Spring '08 Class
 • Stefanie Kern - Spring '08 Class
 • Regina (Jinying) Law - Spring '08 Class
 • Yao Sun - Spring '08 Class
 • Jennifer Balisi - Fall '08 Class
 • Jacqueline Chan - Fall '08 Class
 • Leslie Kim - Fall '08 Class
 • Julia Hu - Fall '09 Class